Formació per a professionals

Impartim cursos de formació per a professionals sanitaris i també a professionals de qualsevol àmbit que volen mantenir hàbits saludables i prevenir riscos derivats de la seva activitat professional.

Formació de postgrau per a professionals sanitaris que vulguin actualitzar-se o adquirir noves competències professionals per a la seva tasca diària.

Formació per a professionals en general que, per la seva tasca, necessitin potenciar determinades àrees de coneixement de la salut i adquirir eines per protegir-se de determinats riscos.

Per a Professionals en general

Gestió de l’estrès laboral (online)

Director: Dr. José Carlos Fuertes Rocañín. Psiquiatre.
Calendari: Curs en preparació.
Hores lectives: 20
Preu: 60 €
Preprograma i preinscripció

Programa de gestió emocional a les aules per a professors i educadors (online)

21175918_s

El programa de gestió emocional a les aules per a professors i educadors es realitza online i està format per tres  seminaris:

1. Tinguem cura del professional docent. Prevenció i maneig de l’estrès.

2. La comunicació a l’aula i amb les famílies.

3. Quan tot falla. Assessorament legal del professional docent

Seminari 1: Tinguem cura del professional docent. Prevenció i maneig de l’estrès

Director: Dr. José Carlos Fuertes Rocañín. Psiquiatre.
Calendari: Curs en preparació.
Hores lectives: 20
Preu: 60 €
Preprograma i preinscripció