BITS DE SALUT: Una taronja al dia

Una sola taronja t’aporta la quantitat diària recomanada de vitamina C.  Aprofita! ara és fruita de temporada!

Una taronja de 100 grams de pes (part comestible) aporta 60 mg de vitamina C. La quantitat diària  recomanada (QDR) de vitamina C per als nens és  de 50-55 mg segons l’edat i de 60 per als adults. Per a dones embarassades o en lactància la QDR és de 80 i 85 mg respectivament.

Font: Cuervo et al. Comparativa de las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) de los diferentes países de la Unión Europea, de Estados Unidos (EEUU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Revista de Nutrición Hospitalaria. Año 2009 Vol. 24, Núm 4.