Com treballem?

  • Detectem àrees de millora de la salut.
  •  

  • Preparem els programes educatius i formatius corresponents tot treballant en equip amb els col·laboradors experts de cada àrea i sota la direcció del Comitè Assessor (científic i tecnològic).
  •  

  • Apliquem els recursos necessaris per fer la salut comprensible i fomentar l’autocura i auto responsabilitat de les persones sanes o amb patologia.
  •  

  • Fem arribar els programes al ciutadà a través de diferents ens i col·lectius: Administració Pública, biblioteques, associacions de malalts, associacions de consumidors, fundacions, AMPAs, ONGs, empreses privades, etc.